Facebook
NIERUCHOMOŚCI

Dla Ciebie

Kredyty Mieszkaniowe

Kupno, Remont nieruchomości, czy Budowa domu?
Dzięki kredytowi mieszkaniowemu będziesz mógł uzyskać środki na zakup nieruchomości, zarówno nowej od dewelopera, jak i z rynku wtórnego, będziesz mógł sfinansować budowę, czy też remont domu, a także m.in. rozbudowę czy adaptację nieruchomości (np. strychu) na cele mieszkaniowe. Możesz również porównać ofertę i zdecydować się na przeniesienie kredytu do banku oferującego lepsze warunki, najczęściej niższą ratę.

Najczęściej występujące cele kredytowania:
- zmiana kredytu na tańszy
- nabycie mieszkania lub domu
- zakup działki budowlanej
- budowa i wykończenie domu
- remont mieszkania lub domu
- przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności
- wykup mieszkania komunalnego i zakładowego
- nabycie udziału w nieruchomości
- refinansowanie wydatków poniesionych na zakup nieruchomości
- zakup lokalu usługowego

Kredyty Konsolidacyjne - Pożyczki Hipoteczne

Jeśli chcesz zmniejszyć swoje miesięczne obciążenia kredytowe, pomocnym w takim przypadku będzie kredyt konsolidacyjny, a także pożyczka hipoteczna. Możesz dzięki nim płacić po prostu jedną w sumie mniejszą ratę, zamiast kilku, możesz także uzyskać dodatkowe środki na inwestycję, z których nie będziesz musiał się rozliczyć.

Najczęściej występujące cele kredytowania:
- konsolidacja kredytów konsumpcyjnych
- pozyskanie środków na nietypową inwestycję
- uporządkowanie swoich zobowiązań finansowych

Kredyty Refinansowe

Kredyt mieszkaniowy często stanowi znaczną część miesięcznych wydatków. Warto zweryfikować czy kredyt refinansowy może obniżyć wysokość tego zobowiązania. Pomoże on w spłacie już zaciągniętego kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale można go zaciągnąć także na spłacenie pożyczki wziętej na poczet remontu i modernizacji nieruchomości. Kredyty hipoteczne to zobowiązania zawierane na wiele lat, a często to po pewnym czasie okazuje się, że niegdyś doskonale dobrany kredyt można zmienić na taki, który bardziej odpowiada Twojej obecnej sytuacji finansowej. Warto skontaktować się z naszym ekspertem, który sprawdzi oferty kilkunastu banków i pomoże zweryfikować, czy obecne warunki w bankach nie są korzystniejsze.

Kredyty Gotówkowe

Kredyt gotówkowy to sposób na zrealizowanie wielu planów. Jeśli potrzebujesz gotówki na nagłe nieprzewidziane wydatki lub po prostu brakuje ci pieniędzy na realizację planów – kredyt gotówkowy jest dobrym rozwiązaniem. Z jego pomocą możesz sfinansować remont mieszkania, kupno samochodu albo wakacje marzeń. Wybierz najtańsze rozwiązanie, umów się z Ekspertem.

Dla Firm

Kredyty Obrotowe

Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb firmy (np. zakup towarów, surowców, materiałów), pozwalają firmie zachować płynność finansową, kiedy niezbędne będzie sfinansowanie np. dużego kontraktu lub przejściowe zwiększenie zakupów środków obrotowych.

Kredyty Inwestycyjne

Odtworzenie, modernizacja lub powiększenie majątku trwałego wymagają zaangażowania niejednokrotnie znacznych środków finansowych, odpowiednią formą ich pozyskania będzie m.in. kredyt inwestycyjny.
Jest to kredyt, którego spłata może być rozłożona na wiele lat, co pozwala na pozyskanie nawet kosztownych środków trwałych przy stosunkowo niedużych bieżących obciążeniach firmy. Dodatkowym atutem może być zastosowanie karencji w spłacie kapitału przez ustalony w umowie okres. Do otrzymania kredytu inwestycyjnego wymagane są często analizy dochodowości planowanej inwestycji, ujęte w biznesplanie.

Leasing

Leasing to jedna z najbardziej atrakcyjnych form finansowania maszyn lub pojazdów, które chce wykorzystywać w firma, a dostępny jest dla firm już dzień po założeniu działalności gospodarczej.
Leasing operacyjny i finansowy jest alternatywą dla kredytów inwestycyjnych. Pozwala, podobnie jak kredyt, pozyskać nowe środki trwałe, niesie też dodatkowe korzyści np. podatkowe. Leasing zwrotny natomiast pomaga odzyskać zainwestowaną w środki trwałe gotówkę.
Spółki leasingowe często mają mniejsze oczekiwania odnośnie sytuacji finansowej leasingobiorcy, wymagają mniejszego udziału własnego (czasami wręcz zerowego). Atutem są również korzyści podatkowe, które w przypadku leasingu operacyjnego wynikają z zaliczenia w koszty uzyskania przychodów

Faktoring

Faktoring to alternatywa dla kredytu obrotowego i doskonały sposób na pozyskanie środków obrotowych zamrożonych w należnościach handlowych.
Firma faktoringowa kupuje wierzytelności przedsiębiorcy z możliwością regresu w stosunku do niego w razie niewypłacalności kontrahenta. W razie niewypłacalności dłużnika przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty firmie faktoringowej.
Przedsiębiorca może wybrać także faktoring pełny, czyli bez prawa regresu do firmy sprzedającej wierzytelności bez względu, czy dłużnik wywiąże się z obowiązku zapłaty za fakturę. Wyróżniamy również faktoring odwrotny polegający na regulowaniu zobowiązań wobec dostawców na podstawie wystawionych przez nich i zaakceptowanych przez przedsiębiorcę faktur. Faktoring eksportowy daje możliwość finansowania należności handlowych, których dłużnikiem jest zagraniczny odbiorca.
Faktoring ułatwia monitorowanie i windykację należności handlowych. W odróżnieniu od kredytu nie wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawnego.

Pożyczki Unijne

Zapraszam na spotkanie informacyjne odnośnie finansowania inwestycji ze środków unijnych. Jeśli planują Państwo m.in. zakup majątku trwałego lub obrotowego, oferuję pomoc w przygotowaniu dokumentacji do ubiegania się o finansowanie inwestycji i środków obrotowych z pomocą pożyczek ze środków unijnych. Pożyczki te charakteryzują się niskim oprocentowaniem, przyjazną procedurą rozpatrzenia wniosków, elastycznym podejściem do każdej inwestycji i każdego inwestora.

Usługi Dodatkowe

Nasze usługi obejmują również pomoc przy:
- opracowaniu biznesplanu inwestycji
- opracowaniu operatu szacunkowego zabezpieczeń kredytowych
- innych usług uzgodnionych z klientem przy finansowaniu i realizacji inwestycji

Przedstaw mi swoje plany, a dopasuję ci możliwości ich sfinansowania...